Suchy lód czy amoniak - czym skutecznie chłodzić?

Ostatnio coraz większą karierę w branży chłodniczej robi tak zwany suchy lód. Jest to zestalony dwutlenek węgla, który otrzymuje się przez rozprężenie dwutlenku węgla w postaci ciepłej, a następnie prasowanie go. Tak powstaje właśnie suchy lód, który coraz częściej konkuruje w branży chłodniczej z amoniakiem.

Do tej pory bowiem to właśnie amoniak był uważany za jeden z najpopularniejszych środków wykorzystywanych w chłodnictwie. Jednak zbyt wiele niebezpiecznych wypadków z udziałem amoniaku spowodowało, że zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań. Amoniak bowiem, w zbyt dużym stężeniu, może uciekać z urządzeń chłodzących i powodować liczne urazy oraz zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Dlatego amoniak coraz częściej zastępuje się suchym lodem.

Suchy lód wyparł amoniak przede wszystkim z branży żywnościowej. Amoniak bowiem mógł wydzielać podczas przechowywania lub transportu substancje szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, które mogły przedostawać się do jedzenia. Dlatego coraz częściej do przechowywania lub transportu żywności stosuje się własnie suchy lód, który ma tę zaletę, że zamienia się nie w wodę jak zwykły lód, ale w gaz, który ucieka do atmosfery, nie powodując zniszczeń.