Czynnik chłodniczy w lodówkach sklepowych: amoniak i rola chłodzenia produktów.

Jednym ze sposobów przechowywania żywności jest jej zamrożenie. Aby powstała lodówka, zamrażarka, chłodnia, trzeba było wymyślić zamrażanie potraw na skalę przemysłową. Ze względu na swoje własności termodynamiczne amoniak jest stosowany jako czynnik chłodzący zwłaszcza w dużych urządzeniach chłodniczych. Amoniak jest niewątpliwie jednym z najdłużej używanych czynników chłodniczych. Żaden inny czynnik nie może się pochwalić ponad 150-letnim, nieprzerwanym stosowaniem. Chłodnie spożywcze, lodówki do sklepów zawierają amoniak jako czynnik chłodniczy.

Amoniak, jako czynnik chłodniczy nie stwarza niebezpieczeństwa dla środowiska. Ma doskonałe właściwości termodynamiczne i użytkowe. Według badań ten naturalny czynnik chłodniczy nie niszczy warstwy ozonowej i nie ma wpływu na efekt cieplarniany. Ten tradycyjny czynnik chłodniczy jest zazwyczaj wykorzystywany w wielkich chłodniach z powodu jego niezwykłego oddziaływania chłodzącego oraz specyficznej wartości ciepła parowania wynoszącej 1,262 kJ/kg przy 0oC (jest to druga wartość po wodzie).

Chłodzenie produktów spożywczych odgrywa dużą rolę i ma zasadnicze znaczenie w gospodarce żywnościowej. Chłodnictwo chociaż ma charakter bardziej doraźny, tzn po prostu pomocniczy w realizacji racjonalnego obrotu żywnością, jednak jest niezbędnym czynnikiem w przechowywaniu żywności. Większe chłodnie korzystają z mechanicznych urządzeń chłodniczych typu sprężarkowego przy zastosowaniu zwykle amoniaku, jako czynnika oziębiającego.