Co charakteryzuje amoniak? Właściwości i zastosowanie.

Istnieją związki, które są naprawdę charakterystyczne i posiadają dużo właściwości, które mogą być z powodzeniem wykorzystywane w przemyśle i wielu branżach. Do takich związków z pewnością należy amoniak. Amoniak jest stosowany często jako czynnik chłodniczy w urządzeniach chłodniczych właśnie ze względu na swoje doskonałe właściwości. Jednocześnie jest dość niebezpieczny i trzeba o tym pamiętać.

Amoniak zużywany jest także do produkcji nawozów sztucznych i do otrzymywania tlenku azotu II, który jest półproduktem do późniejszego przeprowadzenia reakcji otrzymywania kwasu azotowego V. Amoniak wykorzystywany jest także do produkcji materiałów wybuchowych, cyjanowodoru i różnego rodzaju tkanin syntetycznych. Woda amoniakalna wykorzystywana jest przy tworzeniu soli trzeźwiących.

Amoniak w pomieszaniu z powietrzem znajduje zastosowanie w produkcji selektywnej redukcji katalitycznej. Nazwę tego związku stosuje się zwykle przy określaniu wodorowęglanu amonu - tego rodzaju amoniak (choć nie jest to właściwie ten związek) stosowany zazwyczaj jest jako składnik ciasta - proszek do pieczenia.

Amoniak w postaci ciekłej przy kontakcie z ludzką skórą powoduje odmrożenia. Dodatkowo jest wysoce toksyczny i ma działanie drażniące. Sam zapach, który wydziela amoniak, nie jest szkodliwy, lecz w momencie gdy stanie się silniejszy, może szkodzić na organizm ludzki i dopuszczalny czas przebywania w danym pomieszczeniu wynosi maksymalnie 8 godzin. Im wyższe stężenie, tym amoniak jest groźniejszy.