Amoniak - jeden z najciekawszych gazowych związków chemicznych

Amoniak to jeden z nieorganicznych związków chemicznych powszechnie występujących w naszym otoczeniu. Dzięki swoim niezwykłym właściwościom, z których często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle, głównie chłodniczym. Co takiego wyróżnia go na tle innych gazów? Co warto o nim wiedzieć? Które cechy decydują o tym, że tak często używa się go w przemyśle?

Amoniak w podstawowej postaci to gaz palny. Spala się, wytwarzając przy tym jasny płomień. Warto wiedzieć, że w połączeniu z powietrzem amoniak tworzy mieszaninę wybuchową, dlatego przy używaniu go należy zachować szczególną ostrożność. Każdy wyciek należy obowiązkowo zgłaszać i dążyć do jak najszybszego usunięcia awarii.

Bardzo duże znaczenie praktyczne mają również właściwości termodynamiczne amoniaku oraz jego zdolność do przewodzenia ciepła. To między innymi dzięki tym cechom ten ciekawy gaz jest wykorzystywany jako jeden z najpopularniejszych czynników chłodzących, szczególnie w dużych urządzeniach chłodniczych.

Kolejną cechą charakterystyczną amoniaku jest jego niezbyt przyjemny, ostry zapach. Osoby, które miały okazję używać go w swoich domach, chociażby do czyszczenia piekarnika, z pewnością zapamiętają ten zapach na długo. Dzięki temu wycieki amoniaku łatwo jest zlokalizować bez konieczności wykorzystywania profesjonalnego sprzętu, czy wzywania fachowców.

Amoniak jest bezbarwny. Zazwyczaj przechowuje się go w postaci skroplonego gazu, zwanego wodą amoniakalną. Dla bezpieczeństwa zwykle umieszcza się go w butlach pod ciśnieniem.

Odpowiednio przechowywany i używany amoniak nie stwarza niebezpieczeństwa dla ludzi. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może jednak prowadzić do wybuchu.

Zaszufladkowano do kategorii amoniak